Villaägarna om flyttskatter

Hem / Vad är flyttskatter? / Villaägarna om flyttskatter

Vad tycker Villaägarna?

Villaägarnas Riksförbund tycker att det är fel att din bostad betraktas som ett investeringsobjekt. Därför är det inte rimligt att bostaden beskattas som om den vore en kapitalinvestering – vilket är den nuvarande grunden för reavinstskatten av bostäder.
Sverige har högst flyttskatter i Europa och i många av våra grannländer som har reavinstskatt vid försäljning av privatbostäder är skatten tidsbegränsad. Det betyder att reavinstskatten avtar och till och med upphör när hushållet ägt bostaden ett visst antal år.

I Sverige har vi ”evig” reavinstbeskattning. Sedan 2008 har vi dessutom uppskovsskatt i de fall då vi skjutit upp beskattning av reavinst som vi gjort på en bostad som vi sålt. Det systemet är helt unikt i Europa.

Villaägarna anser att politikerna måste betrakta bostadsköpet som särskilt nödvändigt och inte jämställa det med kapitalspekulation. Flyttskatterna behöver därför avvecklas. Vi inser att de många flyttskatterna inte kan avskaffas omedelbart och samtidigt eftersom det skulle skapa alltför stora skattebortfall för staten.

Förbundet anser däremot att uppskovsskatten som inbringar ca. 1,2 miljarder till staten årligen omedelbart bör avskaffas. Därefter bör reavinstskatten för privatbostäder justeras så långt möjligt samt arbeta för avskaffad pantbrevsskatt som drabbar hushåll med större lånebehov mer än andra. Slutligen bör man utreda hur lagfartsavgiften, som trots sitt namn inte har någon koppling till statens kostnader för utfärdande av lagfarter, kan avskaffas.