Om flyttskatter

Hem / Vad är flyttskatter? / Om flyttskatter
KAPITALVINSTSKATT
När du säljer din bostad måste du betala skatt om du har gjort vinst på försäljningen av bostaden. Sedan den 1 januari 2008 är skattesatsen 22% av vinsten. Vinst är det pris du får för bostaden när du säljer den – minus inköpskostnaden, kostnader för åtgärder som höjt bostadens standard de senaste fem åren eller kostnader för om- eller tillbyggnader. Om du har gjort en förlust får du kompensera dig med 15 % av förlusten mot annan beskattning. 

UPPSKOV OCH UPPSKOVSSKATT
Den som köper en ny bostad kan skjuta upp sin vinst genom att begära uppskov. Uppskovet per fastighet får max uppgå till 1,45 miljoner kr multiplicerat med den skattskyldiges andel av den sålda bostaden. Om du köper en billigare bostad än den du säljer reduceras det uppskov du får göra med prisskillnaden mellan den gamla och den nya bostaden. Sedan 2008 får du betala löpande skatt som uppgår till 0,5% av hela uppskovsbeloppet. Eftersom uppskovsräntan man betalar till staten inte är avdragsgill motsvarar det en bankränta på 3,25% på själva skatteskulden (0,005/0,22/0,7). Om ett hus byter ägare genom arv, gåva, testamente eller bodelning ska uppskovsbeloppet beskattas direkt. Undantag från detta gäller vid arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år, eller bodelning vid äktenskapsskillnad eller att samboförhållande upphör, eller makes eller sambos död.

STÄMPELSKATT
När du köper ett hus eller en tomt måste du betala så kallade stämpelskatter. I stämpelskatter ingår lagfartsavgift, pantbrevsskatt och expeditionsavgift. Lagfartsavgift och pantbrevsskatt har ingen koppling till statens kostnader för en medborgares bostadsköp utan tas enbart ut för att finansiera statens verksamhet generellt. Den som köper en bostadsrätt slipper stämpelskatt.