Sverigedemokraterna

Hem / Så tycker partierna / Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

I sin bostadspolitiska motion 2013 skriver partiet att de vill sänka stämpelskatten för att stimulera nyproduktion av bostäder. Vilken av stämpelskatterna och hur mycket den sänks anges inte. Det är också oklart om sänkingen finanseras i partiets budgetalternativ.

villaagarnalogo3

Villaägarna:

Sverigedemokraterna visar liksom en del andra partier en viss vilja att göra något åt en av flyttskatterna men anger ingen finansiering vilket gör förslaget svagt.