Kristdemokraterna

Hem / Så tycker partierna / Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Partiet har ingen officiell ståndpunkt att flyttskatterna bör avvecklas och har såvitt känt inte drivit frågan i alliansens budgetförhandlingar. Dock har bostadsminister Attefall (kd) vid flera tillfällen påtalat flyttskatternas negativa inverkan på rörligheten på bostadsmarknaden. Han har samtidigt deklarerat att frågan inte är prioriterad.

villaagarnalogo3

Villaägarna:

Ansvarig minister uttalar sig negativt om flyttskatterna vilket är bra. Men när inget händer i regeringsarbetet så är det ändå inte så mycket värt.