Sagt och gjort

Hem / Flyttskatter i debatten / Sagt och gjort

“Flyttskatt förlamar bostadsmarknaden”

2014-05-26 | Smålandsposten
En del pekar på att det byggs för lite och vill lösa det med subventioner till byggbolag. Det sätts gärna i samband med påståenden om att hyresrätten skulle vara skattemässigt missgynnad.

“Flyttskatterna påverkar hushållens möjligheter att hitta ett passande boende negativt.”

2014-05-25 | GT
Bostadsbristen börjar bli en valfråga. Det är bra, eftersom människor i dag har svårt att finna ett boende som passar dem.

“Debatt: Sänk flyttskatterna!”

2014-05-15 | Kvällsposten
Eftersom priserna de senaste decennierna stigit kraftigt till följd av inflyttning till tätorter och relativt lågt byggande på flera håll i landet, så stiger även de skatter som ska betalas vid försäljning av huset.

“Så stor är din flyttskatt”

2014-05-12 | Villägarna
De flyttskatter som skulle betalas vid köp/försäljning av ett genomsnittligt småhus uppgår i snitt till 350 000 kronor per småhus, visar en ny rapport från Villaägarna.

“Skatter vid flytten förvärrar bostadsbristen”

2014-05-12 | DN.EKONOMI
Den som säljer sitt hus i Solna betalar i genomsnitt över 1,6 miljoner kronor i så kallad flyttskatt. För Åsele kommun är siffran 6 000 kronor. Det visar en ny rapport från Villaägarnas riksförbund.

“Det har blivit för dyrt för att flytta”

2014-05-11 | Svt Nyheter
Ann-Louise och Anders Nilsson har funderat på att flytta en längre tid, men med de flyttskatter som finns skulle det bli väldigt dyrt. Så nu väljer de att bo kvar i ett hus som egentligen är alldeles för stort, nu när barnen är på väg hemifrån.

“Flyttskatten en broms på bostadsmarknaden”

2014-05-08 | SvD NÄRINGSLIV
Boverket sågar i en färsk rapport reavinstbeskattningen här i Sverige. Denna skatt är ett av de största hindren för en fungerande marknad, enligt rapporten.

“Flyttskatt hindrar svenskar”

2014-05-08 | di.se
I takt med prisökningarna har reavinstskatten blivit ett allt större hinder för en fungerande bostadsmarknad.

Marknadsrapport: ”Låst läge på bostadsmarknaden”

2014-05-07 | Boverket
Trots att det finns många bostäder i dag är bostadsbristen akut. Många vill lösa bristen på bostäder genom att bygga mer, men en del av lösningen är att de bostäder som redan finns behöver användas mer effektivt.

”Flyttskatten hämmar bostadsmarknaden”

2014-05-07 | DN.EKONOMI
På grund av “flyttskatten” bor många kvar i för stora bostäder i stället för att flytta. Bostadsmarknaden har gått i baklås, säger rapportens författare Bengt Hansson.

”Så kan bostadsbyggandet öka”

2014-05-05 | SvD OPINION
Gör en grundlig översyn av bostadsbyggandets finansiella förutsättningar och föreslå förändringar. Rörligheten på bostadsmarknaden måste bli bättre. Den flyttskatt vi har i dag gör att många avstår från att flytta, skriver SKL:s programberedning.

”Det lönar sig inte att bygga fler bostäder”

2014-04-30 | DN.STHLM
Landstinget konstaterar att inflyttare inte har råd att finansiera nyproduktion. Villaägarna menar att om flyttskatterna avvecklades skulle Stockholmarna själva köpa, sälja och bygga bostäder för det kapital som frigörs.

“Lägre flyttskatter ger fler bostäder”

2014-01-17 | SvD OPINION
Lägre flyttskatter måste prioriteras enligt Skattebetalarnas Förening.

”Det är för dyrt att flytta”

2013-12-13 | Aftonbladet debatt
På grund av de höga flyttskatterna avstår hushållen från att flytta. Mycket riktigt har också Sverige låg rörlighet på bostadsmarknaden i ett internationellt perspektiv. När det gäller nyproduktion av småhus håller vi en klar jumboplats.

”Skattesystemet hindrar människor från att flytta”

2013-11-22 | DN.EKONOMI
Vartannat hushåll bor fel; de bor på för stor eller för liten yta. Det är en följd av att skattesystemet hindrar människor från att flytta, hävdar Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier.

“Reavinstskatten bör avskaffas”

2013-07-15 | SvD OPINION
Att avskaffa reavinstbeskattningen av privatbostadsfastigheter är ett steg i rätt riktning.

”Flyttskatter slår hårt på bostadsmarknaden”

2013-06-11 | DN.DEBATT
Villaägarna presenterar två konkreta åtgärder som kan öka både byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden.

”Uppskjuten reavinstskatt kan bli en obehaglig skattesmäll”

2013-03-05 | Affärsvärlden
Fällorna med uppskov är flera. Räntan på uppskovet hör till en av de saker som Villaägarnas medlemmar upplever som mest negativt, enligt Villaägarnas Riksförbunds chefsekonom Daniel Liljeberg.

”Det är förknippat med en rad skatter och avgifter att köpa hus och med tanke på de höga huspriserna skjuter dessa skatter inte sällan i höjden.”

2011-04-27 | SvD NÄRINGSLIV
Sverige har de högsta skatterna i Europa när det gäller att köpa hus, enligt en undersökning bland 15 EU-länder. En nybliven husägare betalar inte sällan mer än 100 000 kronor i skatter för husköpet.